Grafiek: linoleumsnede

sparwer mei man en mûs. 380x380mm
mokken boppe see. 605x295mm
Jonathan livingston seagull. 300x600mm
winter warmte 207x147mm
hazze yn'e snie 495x305mm
sneintemiddei 520x800mm
bliuwende bylden 500x700mm
wynpûst II 210x265mm
de wetterbak 210x315mm
simmertwirre 290x603mm
maitiid 280x605mm
Zandeweer 210x370mm
'strange meeting 380x540mm
danseres 254x320mm
achterhús houtsnede 420x295mm
Gurbe 282x400mm
spring! 287x600mm